نتایج جست‌وجوی برچسب : رابطه

بر عکس شدن یک قانون نانوشته؟ | بودجه بیشتر، موفقیت سخت تر؟!

بر عکس شدن یک قانون نانوشته؟ | بودجه بیشتر، موفقیت سخت تر؟!

در طول این سال ها اگر یک چیز را در مورد صنعت و هنر بازی های رایانه ای خوب فهمیده باشیم این است که خرج هزینه هنگفت برای ساخت یک بازی رایانه ای، “هرگز” دلیلی قطعی بر موفقیت یک بازی چه از نظر تجاری و چه از نظر هنری نیست و باید گفت “هزینه زیاد” برای ساخت یک بازی، نه صرفا فاکتور لازم است و نه کافی. د...

تایید رابطه علّی بین کیفیت خواب و اضطراب

تایید رابطه علّی بین کیفیت خواب و اضطراب

تایید رابطه علی بین کیفیت خواب و اضطراب

تایید رابطه علی بین کیفیت خواب و اضطراب

چرا فکر می‌کنیم رفتار گربه‌ها دوستانه نیست؟

چرا فکر می‌کنیم رفتار گربه‌ها دوستانه نیست؟

آلودگی هوا باعث افزایش سکته و حملات قلبی می‌شود

آلودگی هوا باعث افزایش سکته و حملات قلبی می‌شود

وب پن تست