نتایج جستجو برچسب : تقویت

6 گام برای تقویت ارزش ریال

6 گام برای تقویت ارزش ریال

ایمن‌سازی بسترهای نظام مالی و پولی کشور بعد از نظارت و پیشگیری، کلیدی‌ترین عامل در راستای صیانت از قدرت ریال در برابر رقباست.نباید اجازه داد که در میانه جنگ اقتصادی، پول ملی آماج مطا...