در جریان رویداد Summer Game Fest از بازی جدید توکی گیمز (۲K Games) و گیرباکس (Gearbox) با نام Wonderland رونمایی شد. این عنوان اسپین-آفی برای سری Borderlands خواهد بود و در اوایل سال ۲۰۲۲ عرض...

در جریان رویداد Summer Game Fest از بازی جدید توکی گیمز (۲K Games) و گیرباکس (Gearbox) با نام Wonderland رونمایی شد. این عنوان اسپین-آفی برای سری Borderlands خواهد بود و در اوایل سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد.