محمد طاهر طیب ‌زادگان روز یکشنبه در گفت وگوبا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مقابله با بیماری کرونا و طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۹هزار مورد بازدید از...

محمد طاهر طیب ‌زادگان روز یکشنبه در گفت وگوبا خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در راستای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه در مقابله با بیماری کرونا و طی چهار ماهه نخست سال جاری بیش از ۹هزار مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی و ادارات و نهادهای دولتی در قالب مداخلات سالم سازی محیط توسط گروه مهندسی بهداشت محیط  مرکز بهداشت کهگیلویه انجام گرفته است.

وی بیان کرد: بیش از یک هزار و ۲۴۰ مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ۴۹۶ مکان عمومی پلمپ شده و بیش از ۱۶۰ مورد از این مراکز و اماکن عمومی نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.

طیب زادگان اظهار داشت: تیم های مداخلات سالم سازی محیط مرکز بهداشت با همکاری ادراتی تعزیرات حکومتی، شهرداری، صنعت، معدن و تجارت، پلیس اماکن عمومی و اتاق اصناف بیش از ۸۰۰مورد بازدید مشترک در راستای مقابله با بیماری کرونا از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در سطح شهر و روستا داشته اند.

وی افزود:  از ابتدای سال جاری تا پایان تیر هشت مورد نظارت بهداشتی بر مراحل دفن اجساد متوفیان ناشی از بیماری کرونا  توسط کارشناسان بهداشت محیط در این شهرستان نیز انجام شد.

طیب‌زادگان تصریح کرد: علاوه بر مرکز عرضه مواد غذایی بیش از یکهزار بازدید نیز از دفاتر پیشخوان، نانوایی ها، بانک ها، مطب ها و آرامستان ها انجام شد.