[unable to retrieve full-text content]بوشهر-ایرنا- مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر گفت: استفاده شهروندان کوچه و بازار این استان از ماسک ۶۰ درصد و استفاده مردم در تفرجگاه‏ها، ساحل و شناگاه‎ها از ماسک ۷۰ درصد است.

[unable to retrieve full-text content]بوشهر-ایرنا- مدیرکل بازرسی عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر گفت: استفاده شهروندان کوچه و بازار این استان از ماسک ۶۰ درصد و استفاده مردم در تفرجگاه‏ها، ساحل و شناگاه‎ها از ماسک ۷۰ درصد است.