مدیرکل زندان‌های هرمزگان گفت: برای آزادی این مددجویان بیش از ۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.علی استادی روز شنبه درجم...

مدیرکل زندان‌های هرمزگان گفت: برای آزادی این مددجویان بیش از ۱۰ میلیارد ریال پرداخت شده است.
علی استادی روز شنبه درجمع خبرنگاران افزود: بخشی از این مبلغ از محل نذورات مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد جمع آوری شد.
وی بیان داشت: هم‌اکنون نیز ۶۵ زندانی دیه و جرائم غیرعمد با بدهی بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در زندان‌های هرمزگان حبس هستند.
مدیرکل زندان‌های هرمزگان یادآور شد: سال گذشته ۲۳۵ زندانی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی ۶۱۵ میلیارد ریال از زندان‌های استان آزاد شدند.
۷۱۹۵/۶۰۴۸