علی فتح اللهی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این تعداد ۵۵۶ نفر مرد و ۶۶ نفر زن در خشکبیجار، سنگر، لشت نشاء، کوچصفهان و بخش مرکزی ثبت نام کردند. وی بیان داشت: در ب...

علی فتح اللهی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از این تعداد ۵۵۶ نفر مرد و ۶۶ نفر زن در خشکبیجار، سنگر، لشت نشاء، کوچصفهان و بخش مرکزی ثبت نام کردند.

وی بیان داشت: در بخش خشکبیجار ۹۰ مرد و چهار زن، سنگر ۹۵ مرد و ۱۶ زن، لشت نشاء ۱۰۶ مرد و هفت زن، کوچصفهان ۷۳ مرد و ۹ زن و بخش مرکزی ۱۹۲ مرد و ۳۰ زن داوطلب شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا شده اند.

۲۳۶ روستا با " ۷۵۶ کرسی" واجد شرایط برگزاری انتخابات در شهرستان رشت هستند.

ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همزمان با انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، روز ۲۸ خرداد برگزار می شود.