به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۴۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۱۶ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۶۲۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده

به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۴۷ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۱۶ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۷۲ هزار و ۶۲۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۵۷ هزار و ۳۹۱ دوز رسید.