موسی دادی زاده سرخایی روز شنبه در بازدید از حوزه‌های امتحان شهریورماه ناحیه یک بندرعباس افزود: امتحانات جبرانی دانش آموزان درقالب ۱۲ هزار نفر درس در ۴۰ حوزه امتحانی، از ۲۲ مرداد آغاز شده و تا...

موسی دادی زاده سرخایی روز شنبه در بازدید از حوزه‌های امتحان شهریورماه ناحیه یک بندرعباس افزود: امتحانات جبرانی دانش آموزان درقالب ۱۲ هزار نفر درس در ۴۰ حوزه امتحانی، از ۲۲ مرداد آغاز شده و تا ۱۳ شهریورماه ۹۹ ادامه دارد.
وی بیان داشت: فرهنگیان هم پای پرستاران جامعه در سنگری دیگر به نام تعلیم و تربیت، روند حرکت توسعه کشور را به پیش برده و مسیر پیشرفت و تربیت نیروی انسانی کارآمد کشور در این شرایط سخت هموارتر ساخته اند.
مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان اظهارداشت: انجام وظیفه معلمان در این شرایط سخت کرونایی، کاری بسیار مهم و جهادگونه است.
طبق پیش بینی صورت گرفته در سال تحصیلی جدید (۹۹-۱۴۰۰) حدود ۳۴۰ هزار دانش آموز هرمزگانی راهی مدرسه می‌شوند.