سرهنگ فردین پیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان ارز قاچاق در چند مرحله توسط ماموران مستقر در گمرک بازرگان از مسافران کشف شده است. وی اضافه کرد:...

سرهنگ فردین پیری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این میزان ارز قاچاق در چند مرحله توسط ماموران مستقر در گمرک بازرگان از مسافران کشف شده است.

وی اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی ارز کشف شده از مسافران حاضر در مرز بازرگان را یک میلیارد و ۷۳۸ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا ۶ متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان‌غربی حدود ۹۶۷ کیلومتر است؛ این استان از طرف شمال ۱۴۹ کیلومتر مرز آبی از طریق رودخانه ارس با نخجوان، از طرف شمال و مغرب ۵۶۶ کیلومتر مرز خاکی با کشور ترکیه و از طرف غرب ۲۵۲ کیلومتر مرز خاکی با کشور عراق دارد.

ماکو در مجاورت کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد و طول مرزهای جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با این کشورها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۴۰ کیلومتر است.

۶۰۰۹/۲۰۹۳