علی رضا معینی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: از این تعداد ۲هزار نفر ابتدایی،۲۱هزار و ۴۰۰ نفر ابتدایی و بقیه نیز متوسطه اول و دوم هستند. وی افزود:این دانش آموزان سال تحص...

علی رضا معینی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: از این تعداد ۲هزار نفر ابتدایی،۲۱هزار و ۴۰۰ نفر ابتدایی و بقیه نیز متوسطه اول و دوم هستند.

وی افزود:این دانش آموزان سال تحصیلی جدید را در یک هزار و ۵۷۰کلاس درس و حدود ۳۲۶مدرسه آغاز می کنند.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان شوشتر ادامه داد: امسال حدود ۱۸۰نیرو در مقطع ابتدایی و یک هزار و ۶۰۰ساعت خالی در مقطع متوسطه کمبود داریم که با اضافه کاری نیروهای رسمی و معلمان جدید الورود سعی کردیم اول مهرماه کلاس درس خالی نداشته باشیم.

وی گفت: تمام امکانات آموزش و پرورش شهرستان برای آغاز سال تحصیلی خاطره انگیز و بدون دغدغه برای دانش آموزان و اولیاء به کار گرفته شده است.

شهرستان شوشتر دارای سه بخش مرکزی، میان آب و شعیبیه است که مرکز آن در ۸۹ کیلومتری شمال اهواز قرار دارد.

۷۱۵۹