حسین قدیمی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ هزارو ۶۹ استفاده کننده غیر مجاز برق در ماه‌های اخیر با اقدامات این شرکت  به انشعاب دائم تبدیل شده‌اند. وی همچنین به جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان اشاره کرد و بیان کرد:  امسال هزار و ۶۹ دستگاه استخراج کننده غیر مجاز رمز...

حسین قدیمی روز چهارشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ هزارو ۶۹ استفاده کننده غیر مجاز برق در ماه‌های اخیر با اقدامات این شرکت  به انشعاب دائم تبدیل شده‌اند.

وی همچنین به جمع‌آوری دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز در استان اشاره کرد و بیان کرد:  امسال هزار و ۶۹ دستگاه استخراج کننده غیر مجاز رمز ارز  در سطح استان جمع آوری شده است .

او اضافه کرد: اقدام لازم در بارگیری سرزده پست های مشترکین دیماندی و خانگی برای مقابله با استفاده کنندگان غیر مجاز بویژه در زمینه بیت کوئین توسط ماموران این شرکت با همکاری نیروی انتظامی در حال انجام است.