حسن نوروزی، چهارشنبه در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان‌های شیراز و زرقان، عملکرد استان فارس را در زمینه تخصیص اعتبار پروژه‌ها در کشور خوب توصیف و بیان کرد: امیدواریم وضعیت تخص...

حسن نوروزی، چهارشنبه در نشست رسیدگی به مسائل و مشکلات روستاهای شهرستان‌های شیراز و زرقان، عملکرد استان فارس را در زمینه تخصیص اعتبار پروژه‌ها در کشور خوب توصیف و بیان کرد: امیدواریم وضعیت تخصیص به گونه‌ای باشد که شاهد پیشرفت و عمران این استان باشیم.
وی ادامه داد: البته استان و شهرستان‌های فارس محدود به این اعتبارات نیستند و با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، نباید صرفا به این اعتبارات ناچیز اکتفا کنیم و می‌طلبد که مدیران دستگاه‌های اجرایی استان از ظرفیت‌های قانون بودجه و تهاتر نهایت استفاده را ببرند.
نوروزی اظهار داشت: در بخش اعتبارات ملی (پروژه‌های عمرانی کشور) تاکنون ۸۶ درصد تخصیص اعتبار داشته‌ایم، در بخش پروژه‌های ملی با ویژگی استانی ۵۶ درصد و در بخش اعتبارات ملی استان نیز ۸۰ درصد اعتبار تخصیص داده شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، همچنین با اشاره به توجه ویژه این سازمان به پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و با پیشرفت فیزیکی بالا گفت: می‌کوشیم به پروژه‌های مهم شهرستان‌های شیراز و زرقان اعتبار بیشتری تخصیص داده شود تا محرومیت‌های موجود در روستاهای این ۲ شهرستان رفع شود.

شهرستان زرقان در فاصله ۲۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.