مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز شنبه با اعلام این خبر گفت: رقم پرداخت شده معادل بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان بابت فروش تضمینی محصول بوده است.

مجید اسماعیلی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین روز شنبه با اعلام این خبر گفت: رقم پرداخت شده معادل بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان بابت فروش تضمینی محصول بوده است.

وی همچنین با بیان اینکه امسال پرداخت مطالبات کشاورزان استان بابت فروش گندم به دولت تقریبا به روز و با کم ترین تاخیر روبرو بود، اظهار داشت: حدود ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات گندم کاران قزوینی باقی مانده است که تا هفته آینده به حساب آنها واریز و پرداخت خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: ۱۷۵ هزار تن گندم امسال به شکل تضمینی از کشاورزان قزوینی خریداری شد.

خرید تضمینی گندم با هدف تامین نیازهای کشور به این محصول استراتژیک کشاورزی  از جمله اولویت های دولت است که هرساله توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود.

۳۲۸ هزار تن گندم امسال در استان قزوین تولید شد.

۳۰۱۳