محمدرضا حیدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پروش لرستان افزود: این رقم برای تعمیرو  تجهیز سرویس بهداشتی مدارس سیلزده هزینه خواهد شد. وی با بیان اینکه ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات ب...

محمدرضا حیدری شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پروش لرستان افزود: این رقم برای تعمیرو  تجهیز سرویس بهداشتی مدارس سیلزده هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۱۳ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس سیلزده استان خریداری شده ادامه داد: همچنین ۱۶۰ کانکس پیش ساخته در استان جانمایی شده و با اقدامات صورت گرفته میانگین اعتبارات نوسازی مدارس لرستان از ۲.۶۸ درصد سال ۹۷ سهم استان، امسال به ۱۰.۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: بیشترین آمار کلاس با بخاری غیراستاندارد به تعداد ۲ هزار و ۸۱ باب مربوط به لرستان است که خیران در مواردی که علمک گاز تا درب مدرسه نصب شده اعلام آمادگی کرده اند و نیازمند همکاری دستگاههایی همچون شرکت گاز و توزیع نیروی برق هستیم.

حیدری گفت: همچنین برای تجهیز سیستم گرمایشی یکهزار و ۲۷۲ فضای آموزشی استان که علمک گاز ندارند ۳۰ میلیارد تومان نیاز است که این امر مستلزم تخصیص اعتبارات ملی می باشد.

وی در خصوص ماده ۱۸ شورای آموزش و پرورش مبنی بر مدرسه سازی در سایت های مسکن مهر گفت: انبوه سازانی که مسکن مهر بالای بیش از ۲۰۰ واحد می سازند موظف به ساخت مدارس در مقاطع مختلف هستند که با توجه به احداث مسکن مهرهای استان در برخی مناطق حاشیه شهر و تعداد بالای دانش آموزان، ضرورت احداث مدرسه دوچندان است.

وی افزود: ۲۷ فضای آموزشی برای سایت های مسکن مهر لرستان نیاز است که از این تعداد ۹ مورد مقطع ابتدایی هستند و ۶۹ کلاس کم دارند.

سیل فروردین ماه امسال ۱۱۳ مدرسه لرستان را تخریب کرد؛‌۳۱۰ مدرسه را آسیب زد و تجهیزات ۱۷۹ مدرسه را از بین برد.