علی‌اصغر مصاحب روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اسفراین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنین بر حمایت این سازمان از واحدهای فناور صنعتی برای تبدیل به شرکت دانش‌بن...

علی‌اصغر مصاحب روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اسفراین در گفت و گو با خبرنگار ایرنا همچنین بر حمایت این سازمان از واحدهای فناور صنعتی برای تبدیل به شرکت دانش‌بنیان تاکید کرد و افزود: در این زمینه ۹۰۰ واحد شناسایی شده اند که تا کنون به ۵۳۰ واحد از طریق ارائه مشاوره برای تبدیل به شرکت دانش بنیان کمک شده است.
وی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، چندین برنامه حمایتی برای ارتقای واحدهای فناور صنعتی به واحد دانش بنیان به اجرا گذاشته که یکی از آنها انتقال فناوری های ممتاز خارجی به داخل کشور است که در این زمینه در سه سال اخیر با کشور کره جنوبی همکاری کرده ایم.

مصاحب افزود: در بحث انتقال دانش و تکنولوژی از کره جنوبی، تاکنون هفت نشست مشترک برگزار شده که چهار نشست در کره جنوبی بوده و واحدهای صنعتی که در زمینه انتقال دانش فعال هستند با کمک هزینه این سازمان به کره جنوبی اعزام شده اند و سه نشست نیز تاکنون در ایران برگزار شده که نشست چهارم نیز آذرماه امسال در کشورمان برپا خواهد شد.

وی گفت: برنامه ریزی دوره آموزشی «جی.آی.زد» با کشور آلمان از دیگر اقدامات سازمان صنایع و شهرک های صنعتی در زمینه ارتقای توان فنی واحدهای فناور صنعتی است.
به گزارش ایرنا خراسان شمالی هم اکنون ۴ واحد صنعتی فناور در شهرکهای صنعتی استان دارد که ۲ واحد در شهرستان اسفراین مستقر است.

۵۱۳۲/۷۱۸۹