افشین ملایی سفید دشتی عصر شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیات ورزش های همگانی البرز در گفت و گو با ایرنا افزود: روند ثبت نام متقاضیان برای شرکت در انتخابات رو به افزایش است. وی اضافه کرد...

افشین ملایی سفید دشتی عصر شنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیات ورزش های همگانی البرز در گفت و گو با ایرنا افزود: روند ثبت نام متقاضیان برای شرکت در انتخابات رو به افزایش است.

وی اضافه کرد: انتخابات ریاست فدراسیون ورزش های همگانی در اواخر آبان سال جاری برگزار می شود.

مجمع انتخاباتی هیات ورزش های همگانی البرز عصر شنبه با حضور سرپرست فدراسیون برگزار شد.

هیات ورزش های همگانی البرز، ۱۱ ماه توسط سرپرست اداره می شد که با برگزاری مجمع انتخاباتی سعید سلیمانی فرد به عنوان چهار سال سکاندار این هیات شد.

۷۴۱۴/ ۶۱۵۵