گزارش شبکه تلویزیونی "سومریه نیوز" از بیانیه‌ پلیس نجف حاکی است، این نیروها در ۲ موج اعتراضات در عراق زخمی شده‌اند. در ادامه این بیانیه آمده است: در جریان اعتراضات اخیر به ۳۶ دستگاه از...

گزارش شبکه تلویزیونی "سومریه نیوز" از بیانیه‌ پلیس نجف حاکی است، این نیروها در ۲ موج اعتراضات در عراق زخمی شده‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: در جریان اعتراضات اخیر به ۳۶ دستگاه از تجهیزات نیروهای امنیتی نیز خسارت وارد شده است.

پلیس نجف با بیان اینکه وضعیت جسمی برخی نیروهای زخمی‌ خوب نیست تصریح کرد، برخی از مجروحین نیز همچنان در بیمارستان بستری هستند.

رهبران عراق و نیز تحلیلگران این کشور اعتقاد دارند عوامل نفوذی و وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه در به خشونت کشیده شدن تظاهرات عراقی‌ها دخیل بوده‌اند.

مجلس عراق یکشنبه (۱۰ آذر) یک روز پس از آنکه «عادل عبدالمهدی» نامه استعفای خود را به طور رسمی تحویل پارلمان داد، با آن موافقت کرد.

براساس قانون اساسی عراق، "برهم صالح" رییس جمهوری این کشور ۱۵ روز مهلت دارد تا از میان احزابی که بیشترین کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص داده‌اند، یک نفر را مأمور تشکیل کابینه کند.

نامزد نخست وزیری ۳۰ روز مهلت دارد، اعضای کابینه پیشنهادی‌اش را به پارلمان معرفی کند.