احمد زیبایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این کلاس های درس که در روستاهای با جمعیت اندک دانش آموزی تشکیل می شود،  ۶۰ دانش آموز ۲ پایه تحصیلی در یک کلاس حضور می یابند....

احمد زیبایی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در این کلاس های درس که در روستاهای با جمعیت اندک دانش آموزی تشکیل می شود،  ۶۰ دانش آموز ۲ پایه تحصیلی در یک کلاس حضور می یابند.

وی گفت: براساس قانون اگر تعداد دانش آموزان روستایی زیر ۱۰ نفر باشد باید دانش آموزان ۲ پایه در یک کلاس حاضر شوند ولی برای حذف نکردن کلاس ها و خدمات رسانی مطلوب به دانش آموزان، در این شهرستان حتی مجوز تشکیل کلاس با جمعیت زیر هفت نفر دانش آموز را نیز با یک دبیر گرفته ایم.
زیبایی در خصوص سازماندهی نیروی انسانی متوسطه دوم در این شهرستان افزود: در راستای پروژه مهر، طبق جدول زمان بندی سازماندهی نیروی انسانی متوسطه دوم با رعایت پروتکل های بهداشتی در شیروان برگزار شد که ۱۶۰ نفر از همکاران آموزش متوسطه طبق برنامه ریزی در محل سازماندهی حضور یافته و محل خدمت یکساله خود را انتخاب کرده و ابلاغ تدریس دریافت کردند.  
به گفته وی برای سال تحصیلی جدید ۲ هزار دانش آموز در مقطع متوسطه این شهرستان تحصیل خواهند کرد.
هم اینک ۲۸ هزار دانش آموز در ۴۲۱ آموزشگاه شهری و روستایی شیروان زیر نظر سه هزار فرهنگی تحصیل می کنند.