بیرجند - ایرنا - چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با شرکت تمام استانهای کشور عصر چهارشنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل نمایشگاه‌های بین‌المل...

بیرجند - ایرنا - چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی با شرکت تمام استانهای کشور عصر چهارشنبه با حضور استاندار خراسان جنوبی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان در بیرجند گشایش یافت.عکس:مجتبی گرگی