«علی حدادی» در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونان وی برگزار شد و...

«علی حدادی» در تشریح جلسه امروز یکشنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات و معاونان وی برگزار شد و گزارشی نیز از سوی وزیر به کمیسیون ارائه شد و مقرر شد این جلسه ادامه پیدا کند.   

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: مباحث مهم امنیت داخلی، سیاسی و اقتصادی نیز در جلسه امروز کمیسیون مطرح شد ولی به دلیل ناتمام ماندن جلسه در حاضر قابل طرح نیست و گزارش جمع‌بندی نیز در جلسه بعدی کمیسیون در صورت نیاز صورت می‌گیرد.