قتل میترا نجفی احتمالا یک قتل کاملا مشکوک و مافیایی می باشد و دارای پشت پرده هایی نیز می باشد. مضنون اصلی قتل وی نیز فعلا همسر او می باشد.

میترا نجفی همسر دوم شهردار سابق تهران امروز به ضرب دوگلوله به سینه اش به قتل رسید.اینگونه که از شواهد معلوم است قتل وی عادی نبوده و معلوم است دارای پشت پرده هایی می باشد.

طبق آخرین گزارش ها امروز یک خبرنگار مدعی شد که  میترا نجفی با او تماس گرفته و خواستار مصاحبه با این خبرنگار شده است شاید علت این قتل همین مصاحبه بوده است شاید همسر شهردار چیزایی را خواسته فاش کند که نباید گفته شود.

میترا نجفی ساکن محله ای در سعادت آباد تهران بوده است که امروز خبر قتلش از طریق ساکنان ساختمان او به پلیس شده است.

فعلا خبر موثقی درباره قاتل و علت قتل وی در دسترس نیست اما با توجه به دوربین های مدار بسته ای که در آن اطراف وجود داردکارآگاهان و تیم قضایی تحت نظر قاضی شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران وارد عمل شده اند تا بتوانند ردی از قاتل مسلح و علت آن از این قتل مطلع شوند.

گزارش شهریاری سرپرست دادسرای جنایی درباره قتل میترانجفی

 

قتل  همسر دوم نجفی

همسر دوم شهردار سابق نجفی فیلم

قتل همسر نجفی

قتل همسر نجفی