به گزارش خبرنگاران اعزامی تسنیم به افغانستان، محمدعلی سافلی یکی از اعضای تیم خبری خبرگزاری تسنیم که چند روزی است به افغانستان رفته اند با یکی از خانواده‌های آواره پنجشیری گفت‌وگو کرده است. این خانواده‌های آواره پنجشیری در آخرین دقایق آتش‌بس به سمت کابل می‌روند. 🔸گفت‌وگوی محمدعلی سا...

به گزارش خبرنگاران اعزامی تسنیم به افغانستان، محمدعلی سافلی یکی از اعضای تیم خبری خبرگزاری تسنیم که چند روزی است به افغانستان رفته اند با یکی از خانواده‌های آواره پنجشیری گفت‌وگو کرده است.

این خانواده‌های آواره پنجشیری در آخرین دقایق آتش‌بس به سمت کابل می‌روند.

🔸گفت‌وگوی محمدعلی سافلی با خانواده پنجشیری را ببینید.

امروز شنبه 20 شهریور 1400 خبرنگاران اعزامی تسنیم به افغانستان تلاش کردند برای نوبت دوم وارد منطقه ولایت پنجشیر شده و اوضاع این منطقه را گزارش کنند.

انتهای پیام/