به گزارش ایرنا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه این افراد پا را از نقد فراتر نهاده و به تخریب، توهین و تشویش اذهان عمومی روی آور...

به گزارش ایرنا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی، شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه این افراد پا را از نقد فراتر نهاده و به تخریب، توهین و تشویش اذهان عمومی روی آورده و از سوی مراجع قضایی به تحمل ۲ تا چهار سال زندان محکوم شده بودند که حکم آنان در دادگاه تجدید نظر نیز تایید شده و قطعی شده بود.

ولی الله حیاتی با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی برای نقد سازنده و دلسوزانه در استان وجود ندارد، افزود: هدف از بخشودگی این افراد، تنبه آنان بود تا دیگر به جای نقد و اظهار نظر مخالف، متوسل به توهین و تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن نظم اجتماعی نشوند.

وی گفت: جوانان و فعالان در فضای مجازی باید منطقی و عاقلانه رفتار کرده و با پرهیز از بازی در زمین دشمن، از فضایی که وجود دارد به نفع بدخواهان نظام و کشور بهره نبرند.

حیاتی اظهار داشت: اکنون و به ویژه در آستانه انتخابات، فضای حقیقی و مجازی رصد خواهد شد و با  افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را برهم زنند، برخورد خواهد شد.

۳۰۰۷/۵۱۳۲