به گزارش ایرنا، «مطیع الرحمان کریمی»روز چهارشنبه در گفت وگویی اظهار داشت جشن نوروز از  پنج هزار سال پیش به عنوان بخشی از...

به گزارش ایرنا، «مطیع الرحمان کریمی»روز چهارشنبه در گفت وگویی اظهار داشت جشن نوروز از  پنج هزار سال پیش به عنوان بخشی از میراث اجدادی مردم افغانستان ،ایران و تاجیکستان در این کشورها برگزار شده است.

وی افزود حکومت محلی با همکاری شهروندان بلخ در نظر دارد مراسم با برگزاری مراسمی به استقبال نوروز ۱۴۰۰ برود. 

رئیس اطلاعات و فرهنگ استان بلخ در شهر مزارشریف گفت که شیوع ویروس کرونا به فعالیت فرهنگی آسیب زده است.

وی اظهار داشت افغانها برگزاری جشن نوروز را به منزله بزرگداشت میراث فرهنگی و نیاکان خود می دانند.