[unable to retrieve full-text content]ایرنا- یاسوج- برای ابراز همدردی و کاهش آلام مردم زلزله زده سی سخت کمک دهای مردمی و دولتی از مناطق مختلف کشور به سوی این شهر سرازیر شده است.

[unable to retrieve full-text content]

ایرنا- یاسوج- برای ابراز همدردی و کاهش آلام مردم زلزله زده سی سخت کمک دهای مردمی و دولتی از مناطق مختلف کشور به سوی این شهر سرازیر شده است.