این روزها اگر کسی عزیزی از دست دهد، امکان سوگواری جمعی ندارد و همین مساله بحران‌های روحی را سخت‌تر می‌کند.  در این شرایط، ۲ هزار مشاور در سامانه ۴۰۳۰ به بیش از ۱۷ میلیون تماس تلفنی پاس...

این روزها اگر کسی عزیزی از دست دهد، امکان سوگواری جمعی ندارد و همین مساله بحران‌های روحی را سخت‌تر می‌کند. 

در این شرایط، ۲ هزار مشاور در سامانه ۴۰۳۰ به بیش از ۱۷ میلیون تماس تلفنی پاسخ داده‌اند. 

این سامانه مشاوره تلفنی که وزارت بهداشت به راه انداخته، در بخش‌های مختلفی مانند «کرونا و سرطان»، «کرونا و اضطراب»، «کرونا و تغدیه» و ... به تماس‌های شما پاسخ می‌دهد.