ب‍ه گزارش ایرنا علی فرهادی روز یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد  افزود: علاوه بر این ماهیانه سه تا چهار میلیارد تومان هزینه پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری کر...

ب‍ه گزارش ایرنا علی فرهادی روز یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد  افزود: علاوه بر این ماهیانه سه تا چهار میلیارد تومان هزینه پیشگیری ، کنترل و درمان بیماری کرونا در دانشگاه می باشد.

وی ادامه داد: به اذعان وزارت بهداشت؛ درمان و آموزش پزشکی ؛ دانشگاه استان در موج اول بیماری کرونا از مراکز برتر و موفق در پیشگیری و درمان این بیماری بود که متاسفانه با عادی سازی شرایط؛ کاهش فاصله فیزیکی و برگزاری مراسم اجتمایی توسط مردم، استان  اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر اولویت اول دانشگاه علوم پزشکی لرستان بحث کرونا و سلامت شهروندان است اظهار داشت: با وجود ویروس کرونا و مشکلات اعتباری پیش رو، مجوزهای پذیرش دستیار در رشته قلب و عروق، هیات ممیزی دانشگاه، چارت اعضای هیات علمی و احداث دانشکده بهداشت با اعتبار اولیه سه میلیارد تومان در فضای مناسب جدید کسب شده است.

فرهادی تصریح کرد:  از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتظار می رود در تصمیمات دانشگاه سهیم بوده و در بحث پژوهش، کنترل و درمان بیماری کرونا حضور فعالی داشته باشند. 

در این مراسم با تقدیر از محمد ایمانی نسب؛  مهناز مردانی به عنوان سرپرست جدید دانشکده بهداشت و تغذیه خرم آباد معرفی شد.

گفتنی است لرستان همچنان جزو استان های قرمز شیوع کرونا است.