«رضا احسان پور» طنزپرداز و شاعر اصفهانی بر روی جلد کتاب می نویسد: امام را از نزدیک ندیدم اما امیدارم او را به خوبی درک کرده باشم. این کتاب و تمام شعرهایش خلاصه می‌شود در «من...

«رضا احسان پور» طنزپرداز و شاعر اصفهانی بر روی جلد کتاب می نویسد: امام را از نزدیک ندیدم اما امیدارم او را به خوبی درک کرده باشم. این کتاب و تمام شعرهایش خلاصه می‌شود در «من امام را دوست دارم»

35 شعر کوتاه نیمایی در این کتاب گنجانده شده و در کنار هر شعر نیز تصاویر و طرح‌هایی سیاه و سپید بر روی ورق‌های کاهی کتاب نقش بسته‌اند.

«نبض» نام کوتاه شعری است که عنوان همین کتاب هم هست. همین اوایل انقلاب بویژه دوران دفاع مقدس بود که تصویر امام راحل بر روی سینه رزمندگان و سپاهیان اسلام می‌درخشید.

عکس تو/ روی جیب سمت چپ/ قوت تمام قلب‌های خاکی است

ابتدای کتاب نوشته‌اند:«برای او که آمد و ماند.»

شاعر همچنین در صفحه 9 حوادث و اتفاقات سال 42 را بازخوانی کرده است و می‌سراید: سال‌ها گذشته است/ ما ولی هنوز/ مست آن خطابه‌ایم/ نیمه‌های ماه بود.

«تبعید» عنوان شعری دیگر است که با همین ایام در ماه آبان هم مناسبت دارد. 13 آبان 1343 امام خمینی(ره) به کشور ترکیه تبعید شدند.

نه در قفس/ نه با سپردنش به جاده های دور/ نه با هزار حرف زور/ عطر گل/ نمی‌رود

واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷به «جمعه سیاه» معروف است. در آن واقعه شاهد کشتار تظاهرکنندگان در محله‌های فقیر نشین جنوب تهران و همچنین میدان ژاله، توسط نیروهای نظامی ارتش شاهنشاهی بودیم.

 شاعر اصفهانی کتاب درباره این رویداد هم چند بیتی سروده است.

ژاله گلوله‌ها/ روی دشت لاله‌ها/ ای تگرگ روسیاه/ جوش خون لاله‌ها تو را/ آب می‌کند/ خراب می‌کند/ انقلاب می‌کند

«اعلامیه» عنوان شعری دیگر است. همان اعلامیه‌های سرنوشت ساز و انقلاب راه بینداز را می‌گویم.

این فقط/ کاغذی و چند جمله نیست/ این دلیل بودن است/ این شروع رفتن و نماندن است/ این نه بززرگ ما به زنده زنده مردن است

جلوتر که می‌رویم «امام می‌آید...»

قبل تو آسمان/ قعر چاه بود/ سیاه بود/ آه بود آه/ چه خوب شد که آمدی/ خوش آمدی

«جماران» همان تکیه معروف امام آینه‌هاست که شاعر درباره‌اش گفته است:

صندلی/ میکروفن/ پیرمرد/ انقلاب/ این معادله/ برای هر کسی که پای درس او نبوده است/ تا همیشه/ حل نمی‌شود

امام(ره) اما در جایی فرمود «خرمشهر را خدا آزاد کرد» و نویسنده کتاب سرود:

بعد جنگ/ تیترها، غنیمت است/ تو ولی/ «و ما رمیت ...» و ما چه کار بوده‌ایم این وسط؟/ خدا فقط...

حضرت روح‌الله اما آرمانی مهمتر هم داشت که همانا آزادی قدس شریف و فلسطین بود.

سال‌هاست جمعه‌ای/ به نام توست/ جمعه‌ای برای سنگ‌ها/ روبروی وحشت تفنگ‌ها

پایان‌بندی این نوشتار هم شعر پایانی کتاب است: جای عکس  تو/ اول کتاب‌های درسی است

رضا احسان‌پور آثار دیگری همچون خنده‌های امپراطور، من و حافظ، شصت در چهار و چوپان معاصر را در کارنامه طنازانه‌اش دارد.

کتاب «روی جیب سمت چپ» در 80 صفحه از سوی نشر آرما اصفهان روانه بازار نشر شده است.