کاریکاتور/ تخلف پشت تخلف / تولیدکنندگان لوازم خانگی ۳ تا ۱۲ درصد گران کردند! ۲۵ دی ۱۴۰۰...

نرخ‌های گران پشت ویترین لوازم خانگی / قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی راه خود را می‌روند / برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی که پیشتر در خصوص عدم درج قیمت تولیدکننده روی محصول دچار تخلف شده بودند، اکنون هم بدون مجوز و خودسرانه قیمت‌ها را افزایش دادند.