نخستین جلسه کارگروه آپفن بعد از تغییر اعلامی شورای برنامه ریزی و توسعه، شامگاه شنبه با ۲ دستور کار وظایف این کارگروه تخصصی و گزارش مسائل پژوهشی استان، اولویت بندیهای منابع سالجاری برای پژوهش...

 نخستین جلسه کارگروه آپفن بعد از تغییر اعلامی شورای برنامه ریزی و توسعه، شامگاه شنبه با ۲ دستور کار وظایف این کارگروه تخصصی و گزارش مسائل پژوهشی استان، اولویت بندیهای منابع سالجاری برای پژوهش و برنامه ریزی برای فراخوان طرحهایی که تاکنون تعیین تکلیف شده اند، آغاز شد.

کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری با تغییراتی در ترکیب، اعضا، وظایف و  کارگروه ها ایجاد شده است که  بر اساس تصمیم دولت دبیرخانه کارگروه از دانشگاه زنجان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان در این جلسه گفت: امید داریم با این تغییر در دبیرخانه کارگروه، سطح کار به لحاظ علمی، تخصصی و کارشناسی تنزل پیدا نکند تا مسیر گذشته ادامه یابد و استان زنجان از برکات آن بهره مند شود.

شهرام طهماسبی تاکید کرد: هر اقدامی باید مبانی نظری، دانش فنی، علم و پژوهشی در کنارش داشته باشد تا با قوت و قدرت پیش برود و مجموعه ای از توانمندی های علمی تخصصی و پژوهشی استان را داشته باشیم.

 وی یادآوری کرد: زمانی که دبیرخانه کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتقل شد، در تلاش بودیم تا بیشترین اثر بخشی را درآن داشته باشیم که برای همین منظور نظام نامه ای برای این کارگروه تدوین شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی زنجان استان گفت: در این نظام نامه برای تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری چشم انداز و رویکرد راهبردی، فلوچارت سازماندهی این کارگروه، شرح وظایف و اعضای کمیته ها برای آن تعریف شد.

طهماسبی یادآوری کرد: کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری(آپفن) بیشترین حمایت جامعه دانشگاهی، قسمت های فناور و نوآور بودن، کیفیت آموزش عالی و مهارتی و تربیت نیروی انسانی کارآمد را در این کارگروه قرار داده است.

 وی افزود: کارگروه آپفن با بیشترین اثر بخشی در شناسایی و حل مسائل و چالش های توسعه ای استان تا افق ۱۴۰۴ با توجه به ابزارهایی که در درون این کارگروه تعریف شده، داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، به نقش و جایگاه کارگروه آپفن اشاره کرد و گفت: این کارگروه تعاملی ۲ سویه دارد، کاری که ماموریت آن راهبری و ایجاد انسجام مدیریتی برای ارتقای شاخص های توسعه در بخش های آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان است.

 طهماسبی ادامه داد: برای کارگروه ارزش تعریف شده و زمانی و با تشکیل کمیته های آن مسائل توسعه استان دنبال می شود.

وی، علم باوری، خودباوری و خوداتکایی، مشارکت طلبی، جامع نگری و ارتقاء هویت ملی و محلی را ارزش های کارگروه آپفن برشمرد و یادآوری کرد: این کارگروه سنگ بنا و شتاب دهنده توسعه فراگیر استان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان، رویکردهای راهبردی کارگروه آپفن را اعمال حاکمیت خوب، پاسخگو، مسئولیت پذیر، ظرفیت سازی و بسیج منابع، تقویت همکاری های بین بخشی و حضور همه ذینفعان در امور آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، ترویج مساله محوری و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در امور توسعه ای استان زنجان بیان کرد.

طهماسبی، چهار کمیته کاری کارگروه آپفن را کمیته راهبردی آموزش عالی، کمیته راهبردی پژوهش، کمیته راهبردی فناوری و نوآوری، کمیته راهبردی آموزش مهارتی برشمرد.

به گزارش ایرنا، دبیرکمیته آموزش عالی، دانشگاه زنجان و دبیر کمیته پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی انتخاب و دبیر کمیته آموزش مهارتی، دانشگاه فنی و حرفه ای و دبیر کمیته کمیته فناوری و نوآوری نیز پارک علم وفناوری با رای گیری از اعضای حاضر در جلسه و با مشارکت آنها انتخاب شدند.

اعضای جلسات آپفن نیز از سازمان های مردم نهاد و افراد حقیقی هستند.

اعضای ناظر از سازمان های مردم نهاد مدیرعامل بنیاد ثبوتی( دکتر خالصی فرد)، مدیر عامل شرکت جامین زیست ارشام (دکترهرکی نژاد) و دکتر حمیدی متخصص داروساز تعیین شدند.

عضو صاحب نظر از افراد حقیقی نیز دکتر جلال صبا و دکتر حاجی علی اکبری از اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان انتخاب شدند.

برای بررسی دستور دوم نیز جلسه ای پس از ۲ هفته تشکیل خواهد شد.

۹۵۰۵/۶۰۸۵