ایرنا- اصفهان- چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با شعار"بخوان برای زندگی امروز" روز شنبه با حضور 500 ناشر برتر کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصف...

ایرنا- اصفهان- چهاردهمین نمایشگاه کتاب اصفهان با شعار"بخوان برای زندگی امروز" روز شنبه با حضور 500 ناشر برتر کشور در نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان گشایش یافته است .نمایشگاه کتاب اصفهان به مدت ۶ روز و تا بیست و سوم آبان‌ماه ادامه دارد.