اجتناب از روابط صمیمی چرا بعضی افراد از داشتن روابط صمیمی اجتناب می‌کنند؟ همه‌ی ما تمایل داریم که رابطه‌ی عاطفی و نزدیکی را تجربه کنیم که در نهایت به ازدواج منجر شود ولی در این میان افرادی هستند که از این صمیمیت می‌ترسند و نمی‌توانند رابطه‌ی سالم را تجربه‌ کنند.این افراد معمولا...

اجتناب از روابط صمیمی

چرا بعضی افراد از داشتن روابط صمیمی اجتناب می‌کنند؟

همه‌ی ما تمایل داریم که رابطه‌ی عاطفی و نزدیکی را تجربه کنیم که در نهایت به ازدواج منجر شود ولی در این میان افرادی هستند که از این صمیمیت می‌ترسند و نمی‌توانند رابطه‌ی سالم را تجربه‌ کنند.
این افراد معمولا تجارب  تلخ و سختی را در دوران کودکی خود تجربه کرده اند که باعث شکل گیری الگویی ناکارآمد شده است که در دوران بزرگسالی همچنان ادامه دارد…

فایل زیر را گوش دهید:

برای گرفتن مشاوره روانشناسی تلفنی و مشاوره فردی اپلیکیشن تلیار را نصب کنید و یا به آدرس web.teleyare.com بروید و اولین تماس تلفنی خود را با مشاور و روانشناس منتخب خود بگیرید.

برای تماس با سارا شریف روی تصویر زیر کلیک کنید:

بیشتر بشنوید:

خواهی شوی رسوا هم رنگ جماعت شو

فرد سمی چه کسی است؟