محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان امروز  صبح در جلسه غیرع...

محمدرضا میرتاج الدینی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان امروز  صبح در جلسه غیرعلنی موضوع پیش فروش نفت و همچنین اوراق فروش نفت را بررسی می‌کنند.

وی افزود: محمدرضا پورابراهیمی در این جلسه برای نمایندگان سخن خواهد گفت و محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گزارشی در این باره به نمایندگان ارائه می‌دهد.