ایلام - ایرنا - در آستانه اربعین حسینی موج جمعیت ورودی به مرز بین المللی مهران لحظه به لحظه بیشتر می شود و مشتقان حرم حسین بن علی (ع) با پای پیاده در...

ایلام - ایرنا - در آستانه اربعین حسینی موج جمعیت ورودی به مرز بین المللی مهران لحظه به لحظه بیشتر می شود و مشتقان حرم حسین بن علی (ع) با پای پیاده در حال ورود به پایانه مرزی مهران هستند.