دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز دوشنبه به نقل از پژوهشگر این طرح تحقیقاتی و استادیار گروه بیوشیمی این دانشگاه گزارش داد: در این طرح با استفاده از مهندسی بافت، از داربست های زیست سازگارپذیر برای ت...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز دوشنبه به نقل از پژوهشگر این طرح تحقیقاتی و استادیار گروه بیوشیمی این دانشگاه گزارش داد: در این طرح با استفاده از مهندسی بافت، از داربست های زیست سازگارپذیر برای تمایز سلولهای IPS انسانی به سلول‌های شبه کبدی و پانکراس استفاده شده است.

دکتر ناصر مبرا افزود: سلول‌های بنیادین، مادر تمام سلول‌های بدن هستند و به سلول‌های جنینی، بالغین و بند ناف تقسیم بندی می شوند و برای رسیدن به درمان پایدار در تعداد قابل توجهی از بیماری‌ها ناگزیر به استفاده از سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت هستیم.

 وی ادامه داد: با توجه به افزایش مبتلایان به بیماریهای کبد و پانکراس و شیوع روز افزون بیماری دیابت، باید سلولی تولید می کردیم که شبیه سلول‌های طبیعی بدن باشد اما از سوی دیگر باید داربستی تولید می کردیم که سلول‌ها روی آن سوار شوند و با حداکثر شباهت به سمت پانکراس و کبد تمایز پیدا کنند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه سلول‌های بنیادین در اغلب بافت های بدن وجود دارد گفت: در گذشته تصور بر این بود که اگر سلول مغزی قلبی یا کلیوی دچار مشکل شود دیگر قابل بازیافت و ترمیم شدن نیست اما پیشرفت های علمی نشان داد می توان با استفاده از سلول‌های بنیادی بسیاری از بافت ها را تولید و به بدن بیمار پیوند زد.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با داشتن بیش از ۹ هزار دانشجو و افزون بر ۲۳ هزار کارمند بهداشتی و درمانی به عنوان قطب پزشکی شمال شرق کشور مطرح است.