معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ واحد از این تعداد مربوط به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و سه واحد صنعتی و معدنی در شهرک های صنعتی این شهرستان هستند که با...

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ۲ واحد از این تعداد مربوط به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و سه واحد صنعتی و معدنی در شهرک های صنعتی این شهرستان هستند که با رفع موانع تولید به چرخه فعالیت اقتصادی برگشتند و ۱۱۲ نیروی کار آنها دوباره مشغول شدند.

راحله شریعت زاده افزود: بدهی بانکی، نداشتن نقدینگی برای تامین مواد اولیه، مشکلات کارگری و مشکل دربازار فروش از جمله مواردی است که منجر به تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان شده است.

شهرستان ۳.۵ میلیون نفری مشهد چهار هزار و ۴۴۲ واحد صنعتی، کشاورزی و معدنی دارد که معادل ۵۵ درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی است. از این تعداد هزار و ۶۰۰ واحد در شهرکها و نواحی صنعتی، ۵۱۰ واحد تبدیلی در بخش کشاورزی و ۱۵۰ واحد  نیز دارای فعالیت معدنی است.

۳۲۲۱/۶۰۵۳