سرهنگ رضا شیراوژن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پلیس تمامی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها را در لرستان رصد می‌کند و در صورتی که موارد بی قانونی و یا هرگونه بی‌نظمی در ن...

سرهنگ رضا شیراوژن روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پلیس تمامی فعالیت‌های انتخاباتی کاندیداها را در لرستان رصد می‌کند و در صورتی که موارد بی قانونی و یا هرگونه بی‌نظمی در نحوه تبلیغات مشاهده کند مانع ادامه این نوع تبلیغات خواهد شد.

وی با اشاره به درگیری روز نخست برخی از طرفداران کاندیداها در شهرستان پلدختر گفت: افراد خاطی در این شهرستان دستگیر شده‌اند و اکنون تبلیغات انتخاباتی با آرامش در تمامی نقاط استان برقرار است.

سرهنگ شیراوژن در خصوص انتفاقات روز دوشنبه در رومشکان نیز اظهار داشت: افرادی که باعث بی نظمی در این شهرستان شده بودند شناسایی شده اند. 

وی ادامه داد: از هواداران کاندیداها تقاضا داریم نسبت به ایجاد آرامش و برقراری نظم و امنیت پلیس را یاری کرده و از هرگونه حرکت های احساس خودداری کنند تا شاهد برگزاری انتخابات با شکوه در این استان باشیم.

استان لرستان 9 نماینده در خانه ملت دارد.