بنا بر گزارش روز جمعه این روابط عمومی ، این پزشک عمومی و مدافع سلامت در مرکز درمانی شهید محمد حاجی زاده تامین اجتماعی در مهر شهر کرج مشغول خدمات رسانی به بیماران بود که حین خدمت به مردم به کو...

بنا بر گزارش روز جمعه این روابط عمومی ، این پزشک عمومی و مدافع سلامت در مرکز درمانی شهید محمد حاجی زاده تامین اجتماعی در مهر شهر کرج مشغول خدمات رسانی به بیماران بود که حین خدمت به مردم به کووید ۱۹ مبتلا شد.

شهیده  دکتر فرحناز آبنیکی ، ابتلا در بیمارستان تامین اجتماعی البرز کرج بستری شد که به علت وخامت حال به بیمارستان میلاد تهران انتقال یافت که عصر روز گذشته آسمانی شد.

این چهارمین مدافع سلامت در مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز است که براثر ابتلا به کووید ۱۹ آسمانی می شود.

کووید ۱۹ تاکنون سبب شهادت ۱۲ تن از مدافعان سلامت  دانشگاه علوم پزشکی و تامین اجتماعی البرز شده است.