آسمان بغداد پایتخت عراق به دنبال حمله نیروهایی آمریکایی در بامداد جمعه ۲۲  اسفند گذشته به پایگاه ارتش، پلیس و الحشد الشعبی شاهد پرواز شبانه روزی هواپیماها و بالگردهای آمریکایی بوده است...

آسمان بغداد پایتخت عراق به دنبال حمله نیروهایی آمریکایی در بامداد جمعه ۲۲  اسفند گذشته به پایگاه ارتش، پلیس و الحشد الشعبی شاهد پرواز شبانه روزی هواپیماها و بالگردهای آمریکایی بوده است.
منابع عراقی در این مدت هیچ اشاره ای به علت پرواز هواپیماها و بالگردهای آمریکایی بر فراز منطقه امنیتی سبز بغداد نکرده اند.