بهنام صفوی که در سال 1394دچار ضایعه مغزی شده بود و 6 سال درگیر این بیماری بود در سن36سالگی در بیمارستان میلاد اصفهان به دیار باقی شتافت.مراسم تشییع این هنرمند توسط هنرمندان و طرفداردان وی در روز25اردیبهشت ماه 1398ازخانه هنرمندان در اصفهان تشییع شد. پیکر این هنرمند پس از مراسم در بهشت معصومه شاهین شهر به خاک سپرده شد.

بهنام صفوی که در سال 1394دچار ضایعه مغزی شده بود و 6 سال درگیر این بیماری بود در سن36سالگی در بیمارستان میلاد اصفهان به دیار باقی شتافت.مراسم تشییع این هنرمند توسط هنرمندان و طرفداردان وی در روز25اردیبهشت ماه 1398ازخانه هنرمندان در اصفهان تشییع شد. پیکر این هنرمند پس از مراسم در بهشت معصومه شاهین شهر به خاک سپرده شد.

Related image

Related image

Image result for ‫مراسم تشییع بهنام صفوی‬‎

Image result for ‫مراسم تشییع بهنام صفوی‬‎