میرشمس مومنی زاده شنبه شب در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان رشت افزود: در اجرای طرح ملی مبارزه با کرونا با وجود تعدد و پیچیدگی جمعیت در این شهر با همکاری نیروهای شبکه بهداشت، بسیج و سپاه...

 میرشمس مومنی زاده شنبه شب در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان رشت افزود: در اجرای طرح ملی مبارزه با کرونا با وجود تعدد و پیچیدگی جمعیت در این شهر با همکاری نیروهای شبکه بهداشت، بسیج و سپاه تاکنون حدود ٩١٨ هزار نفر جمعیت ثابت این شهرستان ثبت و پایش شدند.

وی اظهار داشت: با لحاظ جمعیت شناور شهرستان یعنی رقمی معادل ٣٠٠ هزار نفر این درصد حدود  ٦٧ درصد می  شود که با توجه به پیچیدگی در ارتباط با شناسایی این جمعیت شناور و اجرای کامل این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه ها هستیم.

فرماندار شهرستان رشت با اشاره به تاثیر همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره)  ، هلال احمر، بهزیستی و اصناف در تکمیل اجرای این طرح اضافه کرد: دستگاه های یاد شده در تکمیل این طرح همکاری کنند.

وی از مردم شهرستان رشت که تاکنون در طرح ملی مبارزه با کرونا ثبت نام نکرده اند خواست تا با ورود به سامانه   www. Salamat. gov.ir  در این طرح ثبت نام کنند.

مردم با ثبت نام در سامانه یاد شده به سئوالات مربوط به داشتن علائمی درباره بیماری کرونا چون تب، لرز، سرفه و تنگی نفس پاسخ داده و از وضعیت خود در باره بیماری کرونا مطلع شوند.