نظارت برناوهای آمریکایی توسط پهبادهای سپاه

نظارت برناوهای آمریکایی در خلیج فارس توسط پهبادهای سپاه را در این ویدیو ببینید