به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، جواد خیابانی مجری و گزارشگر مسابقات ورزشی در مصاحبه ای از بازگشت عادل فردوسی‌پور به عرصه گزارشگری خبر داد.جواد خیابانی در این مصاحبه گفت: اگر اختلاف نظری وجود داشته، اکنون برطرف شده است و می‌دانم عادل فردوسی پور به زودی بازخواهد گشت.

نتیجه تصویری برای بازگشت عادل فردوسی پور به تلویزیون

به گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان، جواد خیابانی مجری و گزارشگر مسابقات ورزشی در مصاحبه ای از بازگشت عادل فردوسی‌پور به عرصه گزارشگری خبر داد.

جواد خیابانی در این مصاحبه گفت: اگر اختلاف نظری وجود داشته، اکنون برطرف شده است و می‌دانم عادل فردوسی پور به زودی بازخواهد گشت.