اینستاگرام این روزها دختران ایرانی را طعمه ی خود کرده است.و روزنامه جام جم گزارشی مفصل در این باره تهیه کرده است که دراین ویدیو می بینیم