ویدیوی منتشر شده از سوی طرفداران، بازی Red Dead Redemption REMAKE را در قالب موتورگرافیکی فوق‌العادۀ آنریل انجین 5 به نمای...

ویدیوی منتشر شده از سوی طرفداران، بازی Red Dead Redemption REMAKE را در قالب موتورگرافیکی فوق‌العادۀ آنریل انجین 5 به نمایش می‌گذارد.

در ادامه ویدیوی مذکور را مشاهده می‌کنید، اما به یاد داشته باشید که این نمایش، از بخش‌های مختلف پروژه‌های گوناگون توسعه یافته توسط آنریل انجین 5 تشکیل شده است. با این وجود، ترکیب صحنه‌ها به خوبی فضای Red Dead Redemption را تداعی می‌کند و می‌تواند جالب توجه باشد.

در ادامه ویدیوی یاد شده را مشاهده می‌کنید:

نظر شما در این باره چیست؟