...

ویدیو| اولین تمرین ملی پوشان زیر نظر قلعه نویی
طول ویدئو: 01:23

ورود ملی پوشان به کمپ و اولین تمرینات ملی پوشان کشورمان زیر نظر امیر قلعه نویی را ببینید