به گزارش ایرنا، از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ، زلزله ای به بزرگی ۴.۶ در مقایس امواج درونی ریشتر در مرز استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری  حوالی قلعه خوا...

به گزارش ایرنا، از مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد ، زلزله ای به بزرگی ۴.۶ در مقایس امواج درونی ریشتر در مرز استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری  حوالی قلعه خواجه رخ داد.
براساس این گزارش، تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲۰:۵۱:۲۴ با طول جغرافیایی: ۴۹.۷۵ و عرض جغرافیایی: ۳۲.۳۸ در عمق ۷ کیلومتر بوده است.

به گزارش ایرنا،شهرستان کوهرنگ در ۹۰ کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری است.

۲۰۹۷