به گزارش ایرنا، محمد اسلامی در قالب برنامه های سفر ۲ روزه به استان سمنان از طرح تکمیل راه محور میامی - جیلان به کلاته خی...

به گزارش ایرنا، محمد اسلامی در قالب برنامه های سفر ۲ روزه به استان سمنان از طرح تکمیل راه محور میامی - جیلان به کلاته خیج بازدید کرد، این راه ارتباطی استان سمنان به استان گلستان محسوب می شود. 

امیرعمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در خصوص این طرح به ایرنا، گفت: محور میامی - کلاته خیج به طول ۵۳ کیلومتر با عرض ۱۱ متر با اعتبارات استانی در حال احداث و بازسازی است.

عمیدی گفت : این طرح از سال ۹۸ آغاز و به منظور تکمیل آن ۶۴۸ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال نیاز است.

به گزارش ایرنا، محور میامی به جیلان از جمله راه های مواصلاتی است که مسیر ارتباطی به استان گلستان را نزدیکتر می کند، در این راستا به طول  ۱۴ کیلومتر با پیمانکار قرارداد بسته شده است .

حدود هفت کیلومتر این محور زیرسازی و روکش آسفالت شده است .

هفت کیلومتر بعد از ایستگاه راه آهن به سمت روستای جیلان نیز در صورت تامین اعتبار زیرسازی و روکش آسفالت خواهد شد .

 بیش از  ۶۰ درصد راه های استان سمنان در شهرستان های شاهرود و میامی قرار دارد.

  ۶۶۰ کیلومتر از مسیر اصلی تهران - مشهد در استان سمنان واقع شده که سالانه نزدیک به ۱۵ میلیون زائران امام رضا (ع) از این محور تردد می کنند. 

شهرستان میامی با جمعیتی بیش از ۴۰ هزار تن در شرق استان سمنان قرار دارد .