به گزارش رویترز، به دنبال انتشار استعفای «اوو مورالس» از ریاست جمهوری، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا در پیامی توییتری کودتای صورت گرفته در بولیوی را محکوم کرد. رودریگز در ادامه افزود: ما با برادر خوریش مورالس اظهار همدردی می کنیم و از جامه جهانی می خواهیم برای زندگی و آزادی مورالس بسیج شو...

به گزارش رویترز، به دنبال انتشار استعفای «اوو مورالس» از ریاست جمهوری، برونو رودریگز وزیر خارجه کوبا در پیامی توییتری کودتای صورت گرفته در بولیوی را محکوم کرد.

رودریگز در ادامه افزود: ما با برادر خوریش مورالس اظهار همدردی می کنیم و از جامه جهانی می خواهیم برای زندگی و آزادی مورالس بسیج شوند.

بیست روز بعد از اعتراضات؛ مورالس رئیس جمهوری بولیوی از سمت خود کناره‌گیری کرد.

استعفای مورالس تنها ساعاتی بعد از درخواست مشترک مقامات ارشد نظامی و پلیس این کشور صورت گرفت.

بولیوی در بیست روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده علیه مورالس بود.